top of page

Dijital Avrupa Programında İkinci Dönem Çağrılarına Başvurular Devam Ediyor


Dijital Avrupa Programı (DAP), Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan, AB’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı toplam 7,5 milyar avro bütçeli yeni finansman programıdır. Programın ulusal koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Programın nihai amacı; • Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak, • Dijital dönüşümden AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin yararlanmasını sağlamak, • Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak, • Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak, • Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır. Programın öncelikli alanları: Program kapsamında öncelikli olarak Yüksek Başarımlı Hesaplamalar, Yapay Zekâ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda beş spesifik hedef belirlenmiştir: Spesifik Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing) Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven (Cybersecurity and Trust) Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler (Advanced Digital Skills) Spesifik Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik (Deployment, Best Use of Digital Capacity and Interoperability)

17 Mayıs 2022 tarihine kadar başvurulara açık olan ikinci dönem çağrı kartlarına ve bilgilendirme dokümanına erişmek için tıklayınız. Program ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular dosyasına erişmek için tıklayınız. Daha fazla bilgi için: dapkg@cbddo.gov.tr veya dijitalavrupa@sanayi.gov.tr.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page