top of page

Açık Kaynak kodlu yazılımlar ekosistemi yeniden yapılandırılıyorBilindiği üzere 29 Temmuz 2023’te Cumhurbaşkanlığı tarafından Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına geçiş genelgesi yayınlandı.

Biz de bu konuda TOBB Türkiye YAZILIM Meclis Başkanı Ertan Barut ile görüştük.

“Genelge ile Türkiye’de de kamuda açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş süreci başlanmış oldu. Genelge çerçevesinde kamu kurumlarının 29 Nisan 2024’e kadar Geçiş Analiz Raporu’nu hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne sunmaları gerekiyor.

Bu hedef ile zamanla kamu yazılım harcamalarında önemli ölçüde tasarruf sağlanması yanında sektör için de önemli ticari fırsatların oluşacağını öngörüyoruz.

Yazılım Sektörü, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Sektör Çalıştayında bir araya geliyoruz

Yazılım endüstrisi açısından da böylesi önemli bir sürece yazılım sektörünün dahil olması elbette kaçınılmaz. Biz de TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak, bu süreci ve gelişmeleri yakından takip ettik. Gerek genelge hazırlık sürecinde çalıştık ve şu anda da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile iletişim halinde sürece katkı vermeye ve destek olmaya devam ediyoruz.

Sektör firmaları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları olarak sürece katılım ve katkı vermek üzere TOBB olarak düzenlendiğimiz Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Sektör Çalıştayında bir araya geliyoruz.

Çalıştayda kamu kurum temsilcilerinin deneyimlerini, yaşadıkları sorunları ve sektörden beklentilerini dinledikten sonra çalıştayda tartışılmak görüşmek üzere bir çok konu belirledik.

Tüm sektör paydaşları olarak çalışıp, kamu kurumlarının geçişinin sağlıklı ve sorunsuz gerçekleştirilmesi adına sektör olarak sorunlar, değerlendirmeler, görüşler ve çözüm önerilerini belirleyip, sonuç raporumuzu Dijital Dönüşüm Ofisine teslim edeceğiz.

Bu çalıştay akabinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Kamu Kurumlarıyla ayrı bir çalıştay gerçekleştirecek. Bizler de sektörümüzü temsilen Meclis adına o çalıştaya da katılacak ve katkı vermeye devam edeceğiz.

Bu çalıştay ve sonrası yürüteceğimiz faaliyetlerle açık kaynak yazılım ekosistemini geliştirmek ve de kamunun açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş sürecinde sektör olarak etkin olup, ticari kazanca dayalı modelde katkı verebileceğimizi ve sektörümüze yeni bir alan açacağını, yeni fırsatları da beraberinde getireceğini öngörüyoruz.

Açık Kaynak Yazılım Firma Envanter kayıtları devam ediyor

Genelge, açık kaynak alanında faaliyeti olan ve bu alana ilgi gösteren, yatırım yapan yerli yazılım sektörü için önemli ve yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirecek. Yazılım geliştirme, analiz, süreç danışmanlığı, lisans ve açık kaynak politika danışmanlığı, entegrasyon, destek, bakım, eğitim gibi birçok yeni ihtiyacı karşılayabilecek firmalara ihtiyaç olacak.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine iletmek üzere, firma envanteri için hızlıca bir altyapı oluşturduk. Bu alanda ürün ve hizmetleri olan tüm firmalarımız

https://forms.gle/RrbwKTqA3yCmYiDT8 bu adresten girip kayıt olabilirler.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştiren, Hizmet Üreten Firmalar Teşvik Edilip, Desteklenecek

Ekosistemin gelişip büyümesi için açık kaynak kodlu yazılımlar alanında Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine yönelik yeni teşvik ve destek mevzuatlarının oluşumu konusunda ilgili kurumlarımızla görüşmeler de yapıyoruz.

Böylece açık kaynak ekosisteminin gelişip büyümesi, açık kaynak konusunda faaliyetleri olan yazılımcı işgücü için yeni istihdam olanakları, ülke içi üretimler ve ihracata da ciddi katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda siber güvenlik, iletişim, haberleşme, veri merkezleri, sunucu altyapıları, 5G, yapay zeka, blokzincir, IoT, insansız araçlar, savunma teknolojileri yanından birçok ileri teknolojilerde de Ar-Ge sahalarının genişleyeceğini öngörmekteyiz “14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page