top of page

Orta Doğu ve Afrika'da dijital dönüşüm hızlanıyor


Dünyaya oranla bulut bilişim hizmetlerine daha yavaş bir geçiş sağlayan Orta Doğu ve Afrika bölgesinde kurumlar, pandeminin de etkisiyle dönüşümlerini hızlandırdılar. Ne var ki bu süreci doğru bir şekilde ve doğru ortaklarla yönetmek uzun vadeli faydalar elde edilmesi için hayati önem taşıyor.

Bulut bilişim hizmetleri Orta Doğu ve Afrika bölgesinde, son iki-üç yılda oldukça hızlı bir şekilde isteksizlikten benimsenme safhasına geçti. Şirket içi veri merkezleri ve şirket içi uygulamalarla tanınan bölge, bulut bilişimin sunduğu avantajlara memnuniyetle uyum sağlarken, satıcı ve iş ortağı ekosistemine olumlu bakış açısı da zamanla güçleniyor.

Her geçen gün artan sayıda dijital girişimin, bulut bilişimi altyapı, veri veya uygulamalar için fiilen bir Bilgi Teknolojileri (BT) platformu olarak görmesiyle birlikte, bulut bilişim hizmetleri giderek dijital dönüşüm için temel bir platform haline geliyor.

Bu değişikliğe kanıt olarak bulut uyumlu uygulamaların, tek yönlü, geleneksel uygulamalardan daha fazla geliştirilmesi ve uygulama dönüşümünde yaşanan hızlı artış gösterilebilir.


Dijital dönüşüm tüm birimlere ulaşmalı

Dijital dönüşüm, işin doğası, büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun, teknolojik bir değişimin ötesinde bir organizasyon için kültürel bir değişim olma özelliğini taşıyor. Böyle bir değişiklik sadece BT birimlerini değil müşteriler, tedarikçiler ve kamu yetkilileri ile etkileşime giren tüm birimleri etkileme potansiyeline sahip.

Bu kapsamda genel bulut, her endüstri ve kuruluş için uygun veya benimsenmemiş olsa da, benimseyenler geleneksel ortamla bir arada var olabilir ve müşteri memnuniyeti, kurumsal sürdürülebilirlik, finansal performans ve çalışan memnuniyeti gibi ortak hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Yöneticilerin buluta uzun vadeli bir strateji ile bakmaları ve geçiş sürecinde ortaya çıkan engelleri belirlemeleri ve bunları aşacak işletme esnekliğine sahip olmaları büyük önem taşıyor.

Belirsiz zamanlarda dahi sürdürülebilir kurumsal büyümeye olanak sağlayan işletme esnekliği, değişikliklere hızla yanıt verecek ve planlanmamış kesintileri en aza indirecek yetenekler oluşturmakla ilgili.

Bugünün sorunsuz süreçleri yarının darboğazları haline gelebilir

Esneklik, zayıf halkaları incelemeden, onların eleştirel düzlemde farkında olmadan ve bunları ele almak için bir plan oluşturmadan eksik kalır, çünkü bugünün sorunsuz geçen süreçleri yarının darboğazları haline gelebilir.

Dolayısıyla dijital dönüşüme sadece BT birimlerine ait bir olgu olarak bakmak yerine tüm departmanların kendi rollerini oynayacağı bütünsel bir geçiş olarak gerçekleşmesini sağlamak, gerek verimlilik gerekse istikrar açısından çok daha olumlu sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmayı sağlayacak.

Kurumsal dönüşüme yönelik parçalı, sessiz bir yaklaşım, bir kuruluşa kısa vadeli başarı sağlayabilir, ancak sürekli başarı ve büyümeyi garanti edemez. Öte yandan, işbirlikçi bir yaklaşım sıkıcı, zaman alıcı ve hatta bazen yavaş olabilir, ancak dayanıklı bir organizasyon inşa etmenin kanıtlanmış bir yolu olarak görülüyor.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page